Ontdek ook onze zomervakanties:familiezonvakanties.be

+32 468 27 52 95 peter@familieskivakanties.be

Bijzondere reisvoorwaarden autovakantie en ski & snowboard

Bijzondere voorwaarden

1. De prijs

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn in €, tenzij anders vermeld. 

1.1 De prijs omvat

a) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in het programma;
b) de bijdrage voor de garantieverzekering;
c) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten

1.2 Niet inbegrepen zijn:

a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten;
b) de dranken (tenzij anders vermeld);
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
e) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de publicatie van het aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;
f) bepaalde kosten die, gelet op plaatselijke gebruiken, ter plaatse te betalen zijn (zie onderaan de prijstabel);
g) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven of station en de verblijfplaats;
h) de reis- en bijstandverzekering;
i) de annuleringsverzekering.

1.3 Reducties en promoties
Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd worden. Bij wijzigigingen op uw dossier kunnen toegestane kortingen vervallen, u heeft ook geen recht op de nieuwe kortingen.
1.4 Naar maat

Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van € 25 per dossier.

1.5 Boekingen op aanvraag

Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. Er worden echter kosten aangerekend indien

a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbeer beschouwt en de reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken;

b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking.

In beide gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier voor boekingen meer dan 4 weken voor de dag van aankomst en € 25 per dossier voor boekingen minder dan 4 weken voor afreis.

De reiziger mag gratis van hotel wijzigen of annuleren indien er na 7 dagen geen antwoord is van de hotelier.

Na 3 negatieve antwoorden kunnen andere hoteliers gecontacteerd worden tegen betaling van een extra kost van € 12,50.

Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

1.6 Voorkeur en essentie

De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden in de prijstabel. De touroperator zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet garanderen.

Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen € 12,50. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.

Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.

Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalowpark, camping, chalet, vakantiedomein of villa), kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant als voorkeur doorgegeven.

Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor vertrek raden wij essentie-aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.

1.7 Extra kosten
Voor alle online dossiers worden administratiekosten (€ 10 per dossier) aangerekend.

2. Prijsberekening

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

3. Prijsvorming

3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland

De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 21.9.2021 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.

3.2 Heffingen en taksen

De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 21.9.2021 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

3.3 Vervoer per trein en bus

gebeuren op eigen verantwoordelijkheid, wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor prijswijzigingen

4. Voorschot

Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden bedraagt 30 % van de totale reissom, met een minimum van € 100 per dossier.

In geval van een late boeking (minder dan 30 dagen voor het vertrek) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.

In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de doorverkoper is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger.

5. Annulering door de reiziger

5.1 Algemeen

De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisagent schriftelijk aan de reisorganisator/reisbemiddelaar meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

5.2 Vergoeding

De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
Alle bedragen gelden per persoon tenzij anders vermeld.

De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.
Indien de annuleringskosten van de leverancier hoger zijn dan onderstaande bedragen, wordt de vergoeding overeenkomstig aangepast.
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten afzonderlijk vermeld staan, moeten de bedragen opgeteld worden.

5.2.1 Hotelaccommodatie

a) Annulering t.e.m. 57 dagen voor de dag van aankomst: € 10 per dossier;
b) vanaf de 56e t.e.m. de 29e dag: € 25 per kamer;
c) vanaf de 28e t.e.m. de 15e dag : 25% van de reissom;
d) vanaf de 14e t.e.m. de 8e dag: 50% van de reissom;
e) vanaf de 7e dag tot daags voor de dag van aankomst: 80% van de reissom;
f) annulering op de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de volledige reissom.
Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 75 per volbetalende persoon.

error: Content is protected !!